✓ Wordt vaak vergoed | ✓ 25 jaar ervaring | ✓ Natuurlijke geneeswijze

Omdat Covid lange tijd ons land in zijn greep heeft gehad en ook veel mensen een Corona-infectie hebben doorgemaakt, zijn er nu ook steeds meer patiënten met restklachten van het Covid-virus.

Gelukkig hadden veel mensen slechts milde klachten en herstelden ze snel. Helaas is er ook een groep die weken ziek thuis zitten (soms zelfs opname in het ziekenhuis) en traag herstellen met nog lange tijd restklachten en symptomen. Acupunctuur kan ondersteuning bieden bij het herstel van Long Covid.

acupunctuur long covid

Wat is Long Covid?

Er wordt gesproken van Long Covid als de klachten na een corona-besmetting langer dan 3 maanden aanhouden. Hoe groot deze groep precies is, weet men nog niet helemaal zeker omdat niet iedereen wordt geregistreerd. Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan en de schatting is dat tussen de 1 en 10% langdurige klachten heeft. Dit zijn alleen in Nederland al tienduizenden patiënten.

Welke klachten horen bij Long Covid?

De klachten die voorkomen bij patiënten met Long Covid zijn zeer verschillend. De één heeft enorm veel hoofdpijn, de ander is snel buiten adem en weer een ander heeft verlies van reuk en/of smaak. Bijna alle mensen met Long Covid hebben last van vermoeidheid. De volgende symptomen komen vooral voor bij Long Covid:

Ademhalingsklachten

Veel patiënten met Long Covid hebben nog lang last van kortademigheid, regelmatig hoesten en kunnen ook hun longen lang voelen. Ook pijn in de neus, bloedneuzen en aanhoudende keelpijn worden vaak genoemd.

Vermoeidheid

Ook nadat de Corona-infectie al langere tijd geleden heeft plaatsgevonden kunnen patiënten met Long Covid nog heel vermoeid zijn. Vaak zelfs zo vermoeid dat het normale functioneren in het dagelijks leven niet mogelijk is en zelfs werk of opleiding niet meer mogelijk zijn. Ook heeft het grote invloed op het sociale leven en worden mensen ook belemmerd in het uitvoeren van hun hobby’s en sport. De mate van vermoeidheid varieert van patiënt tot patiënt tussen iets vermoeider dan normaal tot doodmoe.

Spierpijn

Ook branderige, zeurderige en verkrampte spieren komen voor nadat de acute Corona al langer is verdwenen. Ook hebben patiënten met Long Covid aangegeven veel minder kracht te hebben in hun spieren als voor de Corona infectie. Zeker de mensen die op de IC hebben gelegen hebben vaak een intensieve revalidatie nodig om weer te kunnen functioneren als voorheen. Naast spierpijn komen ook gewrichtspijnen voor die samen met de andere restverschijnselen een normaal functioneren langere tijd kunnen beïnvloeden.

Last van de spijsverteringsorganen

Zowel misselijkheid, obstipatie of diarree kunnen bij Long Covid optreden. Maag en darmkrampen of het verdwijnen van de eetlust worden regelmatig gerapporteerd. Deze verminderde eetlust kan ook het gevolg zijn van de verminderde reuk en smaak.

Hoofdpijn

Er zijn veel patiënten die tijdens de Corona heftige hoofdpijn hebben gehad en ook daarna nog regelmatig hoofdpijn hebben terwijl ze dat eerder niet hadden. Zowel een “zwaar hoofd” als “bonkende hoofdpijn” worden regelmatig waargenomen.

Last van ogen, mond en keel

Opvallend veel Long Covid patiënten noemen branderige ogen als restklacht. Ook zweren in de mond, een pijnlijk en branderig mondslijmvlies en zweren op de tong komen voor. Net als keelpijn en pijn bij het slikken. Ook smaak en reukverlies worden vaak genoemd.

Psychische klachten

Vaak als gevolg van de vermoeidheid, het niet normaal kunnen functioneren, moeite om terug te keren in het arbeidsproces en het ontbreken van een normaal sociaal leven kunnen allerlei psychische klachten ontstaan bij Long Covid. Dit zijn onder andere somberheid, angst, frustratie, verlies van plezier, lusteloosheid, verdriet en depressiviteit. Ook de stress die ontstaat door niet meer normaal kunnen functioneren en de moeite die alles kost kan tot een burnout leiden.

Minder voorkomende klachten bij Long Covid

Iets minder voorkomende klachten bij Long Covid zijn:

  • Hoesten
  • Druk op de borst
  • Slikstoornissen
  • Geheugen- en concentratieproblemen
  • Slaapstoornissen
  • Prikkelend gevoel in armen, benen, handen en voeten

Long Covid behandeling met acupunctuur

Inmiddels zijn er door de grote acupunctuuropleidingen in Nederland webinars gegeven over hoe je Long Covid het beste kunt behandelen met acupunctuur. Ook is er door bekende Chinese ziekenhuizen veel onderzoek gedaan naar het behandelen van Corona en Long Covid met acupunctuur en dit is ook gepubliceerd.

In de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) wordt bij de behandeling van Covid onderscheid gemaakt in 3 fasen:

  • Het immuunsysteem versterken zodat je minder vatbaar bent voor het Covid virus
  • De behandeling van Covid
  • Behandelen van Long Covid

Mensen met Long Covid hebben vaak veel baat bij acupunctuur. Er wordt niet alleen ingegaan op de specifieke klachten maar ook de gehele energiehuishouding wordt door een acupunctuur behandeling verbeterd en het natuurlijke afweersysteem krijgt een boost. Omdat bij Long Covid de vermoeidheid meestal op de voorgrond staat, wordt vooral dat aangepakt. In de denkwijze van de acupunctuur wordt vermoeidheid bij Long Covid gezien als een verstoring van de energiebalans. Binnen de acupunctuur zijn er 2 soorten energie die elkaars tegenpool zijn, de Yin en de Yang. Bij Long Covid is de verhouding tussen de Yin en de Yang verstoord en stroomt de energie niet goed door de verschillende energiebanen omdat er blokkades zijn.

Tevens is er door de Covid-ontsteking en de genezing hiervan heel veel energie verbruikt waardoor het reservevat als het ware bijna leeg is. Er worden bij een acupunctuurbehandeling punten behandeld die ervoor zorgen dat de energiebalans in het lichaam zich herstelt en blokkades worden opgeheven. Daarnaast behandelt men acupunctuurpunten die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van weer voldoende energie.

Omdat bij Long Covid vaak sprake is van een chronische vermoeidheid en de voorraad energie ernstig verminderd is, zal het wat langer duren voordat men weer helemaal fit is. Maar vaak voelen patiënten na 2 of 3 behandelingen al een duidelijke vooruitgang. Natuurlijk worden ook de andere verschijnselen van de Long Covid die aanwezig kunnen zijn, zoals hoofdpijn, smaak en/of reukverlies, meegenomen in de behandeling en ook hier zal het resultaat snel merkbaar zijn.

Voor meer informatie over acupunctuur bij Long Covid of het maken van een afspraak kunt u bellen op telefoonnummer: 06-13764813 of mailen naar het adres: contact@acupunctuuroud.nl