✓ Wordt vaak vergoed | ✓ 25 jaar ervaring | ✓ Natuurlijke geneeswijze

Bijna iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn, maar migraine is meer dan alleen maar hoofdpijn. Bij gewone hoofdpijn kunnen we vaak nog functioneren, wat bij een migraineaanval meestal niet het geval is. De allesoverheersende hoofdpijn dwingt vaak tot niets doen of in het donker op bed te gaan liggen. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben migraine, en deze aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en 72 uur. Soms helpt medicatie, maar vaak ook niet.

Gelukkig kan acupunctuur een oplossing zijn om de migraine te verlichten of zelfs te doen verdwijnen.

acupunctuur bij migraine

Wat is migraine?

Migraine is veel meer dan heftige hoofdpijn; het is een hersenaandoening. De hoofdpijn zit vaak aan één kant van het hoofd, meestal bonkend en ernstig. Je kunt ook misselijk worden en zelfs overgeven. Ook gevoeligheid voor licht, geluid en bepaalde geuren komen voor. Het gezichtsveld kan ook beperkt of veranderd zijn. Omdat migraine voor een deel erfelijk is, komt het vaker voor in bepaalde families. Maar naast aanleg zijn er verschillende situaties die een migraineaanval kunnen uitlokken. Er is geen standaardlijst met triggers, maar er zijn wel een paar boosdoeners waarvan bekend is dat ze een migraineaanval kunnen uitlokken. Deze migraine-uitlokkers zijn:

 • Jezelf te zwaar fysiek belasten;
 • Stressvolle periodes;
 • Alcohol, cafeïne of nicotine;
 • Weersveranderingen;
 • Een verstoorde slaapcyclus;
 • Gespannen lezen of televisie kijken;
 • Fel licht, lawaai of bepaalde geuren;
 • Hormonale schommelingen (bijvoorbeeld menstruatie, overgang);
 • Vochttekort.

Hoe ontstaat migraine?

Alhoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van migraine, is de precieze oorzaak nog onbekend. Tot nu toe is de verklaring dat een aanval ontstaat in gebieden in de hersenstam. De hersenstam is de verbinding tussen het ruggenmerg en de hersenen. Deze gebieden worden geprikkeld door een boodschapperstof, de neurotransmitter. Dit zorgt dan voor ontstekingsreacties wat migraine hoofdpijn tot gevolg heeft. Bij een migraineaanval komt veel CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) vrij, een stofje dat onder andere de bloedvaten in de hersenen verwijdt (vasodilatatie) en betrokken is bij ontstekingsreacties.

De verschillende soorten migraine

Iedere migraineaanval is anders. De duur, hevigheid en soort klachten kunnen erg verschillen. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 vormen van migraine.

Migraine met aura

Eén op de drie mensen met migraine heeft last van aura’s voordat de hoofdpijn optreedt. Vlak voor de aanval zien zij dan schitteringen, lichtflitsen, flikkeringen of vlekjes in het blikveld. Een aura begint vaak klein en kan dan steeds groter worden. De duur van een aura varieert van 5 minuten tot wel een uur. Er kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals een gevoelsstoornis aan één kant van het lichaam, krachtsverlies of zelfs verlamming en moeite met praten.

Migraine door hormonen

Hormonale migraine treedt op bij vrouwen rond de menstruatie. Deze vorm van migraine wordt veroorzaakt door de hormoonschommelingen die rond de menstruatie plaatsvinden. Onder andere het hormoon oestrogeen daalt vlak voor de menstruatie en wetenschappers veronderstellen dat dit de migraine kan uitlokken.

Chronische of episodische migraine

Dit is een ernstige vorm van migraine waarbij je minstens de helft van de maand hoofdpijn hebt, waarvan 8 met migraine. Vaak nemen deze patiënten veel medicatie en staat bijna hun hele leven in het teken van deze migraine. Normaal functioneren (werk, sociaal) wordt ernstig bemoeilijkt.

Kenmerken migraineaanval

Migraine is duidelijk anders dan gewone hoofdpijn. Een migraineaanval bestaat vaak uit verschillende fases, maar niet iedere fase komt bij iedereen met migraine voor. We onderscheiden de volgende fases:

 • Waarschuwingsfase. Sommige patiënten merken dat een aanval op de loer ligt. De volgende kenmerken komen onder andere voor:
  • Minder goed tegen prikkels zoals geluid, licht en geur kunnen.
  • Honger hebben, zin in bepaald soort eten of juist geen eetlust.
  • Minder goed slapen, veel gapen of erg moe voelen.
  • Stemmingsverandering, je opgejaagd of gestrest voelen.
 • Aurafase. Deze fase kan soms wel een uur duren maar ook wel heel kort.
  • Het zicht kan minder worden en soms valt een deel van het gezichtsveld uit.
  • Het zien van lichtflitsen, vlekken of bepaalde vormen.
  • Het voelen van tintelingen of doof gevoel in arm, been of gezicht.
  • Het niet op bepaalde woorden kunnen komen of het zeggen van verkeerde woorden bij het spreken.
 • Hoofdpijnfase. In deze fase is er sprake van een heftige hoofdpijn, meestal aan één zijde van het hoofd. De meeste patiënten willen alleen nog maar op bed liggen zonder prikkels van licht of geluid. Misselijkheid en overgeven komen vaak voor. Deze fase duurt gemiddeld 4 uur, maar er zijn ook patiënten die een paar dagen migraine hebben.
 • Herstelfase. De hoofdpijn staat niet meer op de voorgrond, maar je kunt nog wel naweeën hebben van de migraineaanval. Vooral een leeg en moe gevoel, humeurigheid en prikkelgevoeligheid (licht, geluid) worden vaak genoemd.

Acupunctuur bij migraine

In de denkwijze van de acupunctuur zijn er 2 soorten energie die elkaars tegenpool zijn: de Yin en de Yang, vergelijkbaar met koud (Yin) en warm (Yang) water. Deze energieën stromen door energiebanen, meridianen genoemd, waarvan er een paar ook naar en over het hoofd lopen. In een normale situatie is er een balans tussen de hoeveelheid Yin en Yang energie in een meridiaan. Bij een migraineaanval is de verhouding tussen de Yin en Yang energie verstoord, waarbij de Yang energie gaat overheersen. Wanneer de Yang energie in de meridianen die naar en over het hoofd lopen de boventoon gaat voeren, kan migraine ontstaan. Migraine is dus een teveel aan Yang in één of meerdere meridianen die het hoofd beïnvloeden.

Als acupuncturist zal ik allereerst proberen vast te stellen welke energiebaan of energiebanen betrokken zijn. Vervolgens zal ik op de betrokken meridianen specifieke acupunctuurpunten nemen die de Yang in deze meridiaan verminderen. Omdat er vaak ook sprake is van een blokkade die de goede energiedoorstroming van het hoofd verstoort, zullen er ook acupunctuurpunten worden behandeld die deze blokkade opheffen. De yin en yang komen hierdoor weer met elkaar in evenwicht en de migraine zal minder worden en uiteindelijk vaak verdwijnen. Vermoeidheid, stress en hormoonschommelingen (overgang, menstruatie) kunnen ook de balans tussen de Yin en Yang verstoren. Als hier sprake van is, zal dit natuurlijk ook in de behandeling worden meegenomen. De acupunctuurpunten die ik zal behandelen, zullen dus niet alleen zorgen voor een goede energiedoorstroming van het aangedane gebied waarbij een balans ontstaat tussen de Yin en Yang energie, maar zullen tevens de onderliggende oorzaak van deze balansverstoring aanpakken.

Voor meer informatie over acupunctuur bij migraine of het maken van een afspraak kunt u bellen op telefoonnummer: 06-13764813 of mailen naar het adres: contact@acupunctuuroud.nl