✓ Wordt vaak vergoed | ✓ 25 jaar ervaring | ✓ Natuurlijke geneeswijze

Tintelingen, een doof of naar gevoel in vooral handen, vingers, voeten en tenen komen
regelmatig voor. We kennen dit allemaal wel als we bijvoorbeeld een tijdje in een bepaalde houding hebben gezeten of gelegen en onze voet, been of arm “slaapt”. Een geblokkeerde bloedtoevoer heeft dan voor het verdoofde gevoel gezorgd en de tinteling is een teken dat deze weer op gang komt. Na wat beweging verdwijnen de symptomen snel en voelt alles weer normaal aan.

Bij neuropathie zijn deze verschijnselen echter blijvend aanwezig zonder dat beweging of
houdingsverandering hier invloed op heeft.
Neuropathische pijn komt bij 1 tot 2% van de bevolking voor, boven de 55 jaar zelfs bij 8%.

acupunctuur neuropathie

Wat is neuropathie?

Neuropathie is een aandoening van de zenuwen van de armen en benen, de “bedrading” werkt niet meer goed. Vaak zijn vooral de uiteinden van de zenuwen beschadigd. Neuropathie komt voort uit een beknelling, overbelasting of beschadiging van de zenuwvezels en/of de isolerende laag om de zenuwuiteinden (myeline).

Er treedt daardoor een stoornis op in de geleiding van signalen in de zenuwen waardoor er bijvoorbeeld spontane pijnprikkels kunnen ontstaan. Polyneuropathie betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen zijn aangedaan. De spieren en gevoel functioneren dan niet meer volledig.

We hebben zowel motorische als sensorische zenuwen. De sensorische zenuwen zijn de gevoelszenuwen, zij geven de gevoelsinformatie zoals aanraking en warmte/koude door aan het centrale zenuwstelsel. De motorische zenuwen zijn de bewegingszenuwen, zij geven de signalen door aan de spieren die hierdoor in actie komen.

De symptomen of klachten van neuropathie

De klachten die ontstaan door een neuropathie kunnen zowel sensorisch als motorisch zijn. Symptomen die optreden als de gevoelszenuwen zijn aangedaan zijn: doof gevoel, gevoel dat men op “kussens” loopt, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn en evenwichtsstoornissen. Pijn kan bijvoorbeeld ontstaan door een gewoonlijk niet pijnlijke prikkel, bijvoorbeeld het schuren van kleding over de huid of een laken op de voeten. Ook kan pijn optreden door een warmte of koude prikkel zoals bij douchen. Klachten van de bewegingszenuwen zijn: kramp, dunner worden van spieren en zwakte.

Hoe ontstaat neuropathie?

Neuropathie ontstaat, zoals hierboven staat vermeld, door een beschadiging van de zenuwen. Er zijn veel oorzaken die neuropathie kunnen veroorzaken die in de volgende groepen kunnen worden ingedeeld:

  • Metabolisme/stofwisseling: neuropathieën die veroorzaakt worden door problemen in de stofwisseling. De neuropathie is dan secundair. Een goed voorbeeld hiervan is bij suikerziekte (diabetes mellitus).
  • Deficiënties: neuropathieën die ontstaan door een tekort aan bepaalde stoffen. Vaak is dit een vitaminegebrek. In Nederland komt een neuropathie hierdoor veroorzaakt niet veel voor.
  • Vergiftiging (intoxicatie): bij deze vorm van neuropathie is de oorzaak overmatig alcoholgebruik of bij bepaalde medicijnen.
  • Chemotherapie: door chemotherapie kunnen vooral de gevoelszenuwen beschadigd raken waarbij klachten zowel vroeg in de behandeling als later kunnen optreden.
  • Erfelijke oorzaken: erfelijke neuropathieën worden veroorzaakt door afwijkingen in het erfelijke materiaal van de mens. Deze aandoeningen kunnen dan vaak bij meerdere personen in een familie worden vastgesteld. Bijvoorbeeld HSMN (hereditaire motorische en sensorische neuropathie) of HNPP (erfelijke drukneuropathie).
  • Infectie: door bepaalde infecties kan ook neuropathie optreden zoals de ziekte van lyme of gordelroos (herpes zoster).
  • Auto-immuunziekten: bij een auto immuunziekte keert het lichaam zich tegen lichaamseigen cellen en weefsels. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Guillain-Barré syndroom, multifocale motore neuropathie, systemische en non systemische vasculitis.

Acupunctuur bij neuropathie

Acupunctuur kan goed helpen om de symptomen van neuropathie te verminderen en soms zelfs te laten verdwijnen. Bij een acupunctuurbehandeling wordt vooral gekeken naar de toestand van de energiebanen (meridianen) die over het aangedane gebied lopen. Pijn, doof gevoel, tintelingen of andere sensaties worden veroorzaakt door een verstoring van de energiestroom in dit gebied. De omstandigheden die invloed hebben op de klachten geven ook een aanwijzing hoe deze verstoring eruit ziet.

Er zijn in de denkwijze van de acupunctuur 2 soorten energie, de Yin en de Yang. Wanneer deze 2 energieën in de meridianen met elkaar in evenwicht zijn zijn er geen symptomen in het gebied waar de meridianen lopen. Zodra de balans tussen de Yin en de Yang in de energiebaan is verstoord kunnen er symptomen optreden.

Acupunctuur vraaggesprek bij neuropathie

Allereerst zal ik de precieze lokalisatie van de klacht vaststellen om te achterhalen welke energiebanen betroffen zijn. Daarna zal ik specifieke vragen stellen om te achterhalen hoe de verstoring van de energie in de meridianen eruit ziet. Als bijvoorbeeld warmte goed doet en koude de pijn verergert is er sprake van een disbalans waarbij de Yin energie overheerst. Als omgekeerd warmte de pijn verergert en koude de pijn vermindert is er een onbalans waarbij de Yang overheerst. Zo kunnen bijvoorbeeld ook beweging de klacht oproepen, ook dan is de Yang de overheersende energie. Bij klachten toename in rust is dit weer omgekeerd. Zo zijn er dus meerdere factoren die de klachten kunnen beïnvloeden en mij als acupuncturist aangeven hoe de balansverstoring eruit ziet.

Neuropathie behandelen met acupunctuur

Nadat is vastgesteld welke meridianen zijn betroffen en wat de overheersende energie is die de klacht veroorzaakt zal de behandeling erop gericht zijn in de aangedane meridianen de balans tussen de Yin en Yang te herstellen. Bij een overheersende Yang zal middels specifieke acupunctuurpunten de Yang worden verminderd en de Yin gestimuleerd. Bij een overheersende Yin zullen dan weer acupunctuurpunten worden uitgekozen welke de Yin verminderen en de Yang versterken.

Ook zal er gekeken worden of er eventueel nog andere factoren meespelen die invloed hebben op de onbalans zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, stress, hormonale disbalans of ontstekingen. Zijn één of meerdere van deze oorzaken aanwezig zal dit ook in de behandeling worden meegenomen om zo tot een sneller en blijvender resultaat te komen.

Voor meer informatie over acupunctuur bij neuropathie of het maken van een afspraak kunt u bellen op telefoonnummer: 06-13764813 of mailen naar het adres: contact@acupunctuuroud.nl